"All man are equal, but..." door Rob

Titel:  All man are equal, but...
Auteur:  Rob
Datum:  18 mrt 2006
Revisie:  -
Gelezen:  4409

All man are equal, but...

Het was Napoleon die me voor was. Eén man die mij voor was en nog meer dan 200 jaar ouder is dan ik. Een man uit 1769. Hij verwoorde homoseksualiteit zoals ik er over dacht. Eigenlijk was het niet Napoleon, maar George Orwell. Hij was me ook voor, alleen was hij maar 50 jaar ouder. En eigenlijk was het niet George Orwell die het zei, maar een varken. Iedereen is gelijk in deze wereld en iedereen wil gelijk zijn, niet meer dan normaal toch? In de ogen van iedereen is heteroseksualiteit normaal. Of je het aan een christen vraagt, aan een moslim, aan een hetero of zelfs aan een homo. Ja, zelfs een homo ziet heteroseksualiteit als normaal. Als een gelijke dus. Maar als het om homoseksualiteit gaat, zijn er zowel christenen als moslims en ook hetero's die het niet normaal vinden en hen niet als gelijken beschouwen. En toch zijn ook homo's mensen of je het wilt of niet. Ook zij hebben twee ogen een neus en een mond. Een slurf waar ze zich mee voort kunnen planten. Het feit dat ze vaak krom lopen heeft niks te maken met het feit dat ze een hernia hebben of afstammen van de apen, want ook homo's lopen recht op!

Homo's en hetero's vertonen gelijkheid, vrijheid en broederschap, althans dat riepen ze ten tijden van de Franse revolutie. De gelijkheid heb ik je al op gewezen, de vrijheid is een kwestie van om je heen kijken en de broederschap? Ja, daar zit het probleem. Misschien moeten we is wat meer mensen forceren om met elkaar in contact te komen. Laat homo's en hetero's elkaar ontmoeten en vrienden worden. Een geschiedenisboek wist ooit de slogan aan te passen in: "Gelijkheid, Vrijheid en pindakaas." Dat was ten tijden van de Franse revolutie? En ik ben van mening dat pindakaas momenteel meer op zijn plaats is dan broederschap. Ook tijdens de Franse revolutie waren ze me dus voor.

De gelijkheid echter is er toch wel. Hoe hard je ook je best doet het te verbergen. Toch spreken we over meer gelijkheid bij hetero's dan bij homo's zoals Napoleon al zei:

"All men are equal, but some are more equal than others." (Iedereen is gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen.)

Is dat geen mooie manier om homoseksualiteit te omschrijven? En dat 200 jaar geleden EN 50 jaar geleden voor het eerst op papier. Helaas ook zij hadden het fout, daarom zal ik ze even verbeteren:

"Not all men are equal, but some are more equal than others." (Niet iedereen is gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen.)

Daar lieten mijn voorgangers een steekje vallen. Ach ja, 200 jaar later was ik ze voor!

Rob

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]