"Barmhartig" door Hendrik

Titel:  Barmhartig
Auteur:  Hendrik
Datum:  19 mrt 2006
Revisie:  -
Gelezen:  4430

Barmhartig

Vanwege mijn studie was ik aan het worstelen met het woord barmhartig. Een woord wat nou niet direct dagelijks te horen is in deze tijd. Een woord wat uit de tijd is. Maar is het begrip wat met dat woord bedoeld wordt ook uit de tijd? Deze vraag en andere vragen heb ik me mee bezig gehouden, maar dan niet op een gewone manier, het was een doorvorsen. En bij dat onderzoeken van dat begrip kwam ik bij een schrijver genaamd Marcus J. Borg tegen dat het bij Jezus van Nazareth ging om het zichtbaar maken van een hemelse barmhartigheid.

Naast barmhartigheid ging het Jezus om wijsheid, een andere wijsheid dan de gangbare. Waar in die tijd, rond het begin van onze gebruikelijke jaartelling, heel veel gelovigen, of mensen die religieus praktiseerden, mee bezig waren was met de reinheid. De voorschriften van reiniging en dergelijke nauwgezet in acht te nemen. Reine en onreine dieren, dat wil zeggen eetbaar en niet eetbaar vlees. En zo zijn er nog heel veel andere voorschriften opgetekend in het 'boek van het jaar'. Dat boek wordt door de geschiedenis op vele wijzen uitgelegd, en velen daarvan menen de waarheid in pacht te hebben. Vandaar dat ik er nu een waarheid bij wil zetten, niet mijn waarheid, maar de waarheid opgetekend uit het boek: 'Als met nieuwe ogen' uit 1995 van Marcus J. Borg.

Borg heeft het over een bril waardoor naar de tekst van de Bijbel gekeken wordt, over een manier van lezen. Hij kiest voor een bril van barmhartigheid in plaats van die van de reinheid en meent daarmee trouw te zijn aan de vroegchristelijke beweging en aan Jezus. Als voorbeeld neemt hij de negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit, welke soms (vaak onbewust) voortkomt uit het feit dat er naar gekeken wordt door de bril van reinheid. Homoseksualiteit was in het oude Jodendom een zaak van reinheid. Dat staat opgetekend in het boek Leviticus.

Nu is er door Jezus en later door (de apostel) Paulus een grote doorbraak gekomen wat betreft de grenzen van reinheid. Denk bijvoorbeeld aan het eten van varkensvlees. Dus stelt Borg dat ten aanzien van homoseksualiteit deze evenzo zouden moeten gelden. 'Homoseksueel gedrag zou daarom naar dezelfde normen beoordeeld moeten worden als heteroseksueel gedrag' (1995, 78). Paulus verwerpt in zijn tijd een aantal tegenstellingen dus zou in die geest gezegd kunnen worden 'In Christus is noch homo noch hetero' (Galaten 3, 28), niet dat hij dat deed maar de logica van het 'leven in de Geest' en de ethiek van barmhartigheid brengen het volgens Borg wel met zich mee. Naar mijn bescheiden mening kunnen we hiermee weer een stap zetten in de richting van emancipatie en het Goede!

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]