"Godverlaten" door Hendrik

Titel:  Godverlaten
Auteur:  Hendrik
Datum:  25 mrt 2007
Revisie:  -
Gelezen:  4447

Godverlaten

Godverlatenheid is volgens het woordenboek enerzijds een verlaten zijn door God, het kan echter ook in de betekenis van een zeer slecht mens gebruikt worden. Zo kun je door het woordenboek op een bepaald spoor gezet worden. Ik ga voor de eerste, de verlatenheid is een basaal menselijk gevoel dat vrijwel iedereen kent. In de geschiedenis van de mensheid komt het thema godverlatenheid veelvuldig voor. De mens is door de tijd een god-zoeker gebleken.

De godverlatenheid waar vaak over gesproken en over geschreven is die spreekt van een ervaring, een gevoel van eenzaamheid. God laat de boel in de steek, hij of zij kijkt niet om naar de mensen, hij (zij) krijgt dan de schuld van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ook is de schuld van de honger op de wereld aan het adres van God te bezorgen. Dat de aarde genoeg voedsel geeft, daar spreken we niet over, ook niet over het feit dat het de mensen niet kan schelen dat er ergens anders honger is, als ik mijn maag maar vullen kan.

En oorlog? God, waar bent u? U bent toch als een vader, als een moeder, zorgend voor de kinderen? Wat een bende op die aarde van u, wat een zootje zeg, u belooft het paradijs, het lijkt de hel wel hier! Mensen doen alsof de grond van hen is, iedereen wil zijn eigen stukje, en iemand die mijn grens overschrijdt die is een vreemdelingen, zoveel vreemdelingen lopen er hier op deze aarde rond, het is ongeorganiseerd, het is echt . . .

Ik zal wel een brave Hendrik genoemd worden. Mijn kijk op God? Op godverlatenheid? Ach weet u, ik meen dat God de mens geschapen heeft, in de ruimste zin van het woord, creativiteit is wat ik zie als ik naar mensen kijk. Zoveel kleuren, zovel schoonheid, zoveel passie, zoveel liefde, zoveel, het is teveel om op te sommen.

Ik meen dat de Eeuwige God in ‘het begin’ tegen de mens zei: ‘Hier, het is van jou, maak er iets van’. ‘Deze aarde is jullie thuis, leef er samen goed van, er is van alles in overvloed.’ ‘Ook heb ik jullie gaven en talenten gegeven in overvloed, kun jij zelf iets niet, er is altijd iemand in de buurt om je te helpen, jullie komen er samen wel uit.’

En leef de liefde, dat is een heel bijzondere gave, seks geeft je een gevoel van ultiem geluk. Ook hierin is de creativiteit een gegeven, de seksualiteit is een gave. En wat die seks betreft, maak je daar niet al te druk over, zoals er een veelheid aam mensen is zo is er een veelheid aan gaven. De een heeft de gave van heteroseksualiteit, de ander heeft de gave van homoseksualiteit. En wat gender betreft, leef het leven, zoek het geluk. Zorg er voor dat je steeds van geluk mag spreken, zo verlaat ik je. Ik zal er zijn voor jou. Ik zal je inspireren, je helpen je gaven en talenten te ontdekken en te exploreren, maak er wat van, steeds op weg naar het goede

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]