"Van weigerambtenaren, wetniethouders en de PvdA" door Fred

Titel:  Van weigerambtenaren, wetniethouders en de PvdA
Auteur:  Fred
Datum:  13 mei 2007
Revisie:  -
Gelezen:  4411

Van weigerambtenaren, wetniethouders en de PvdA

Het hele gedoe rond de weigerambtenaren komt me zo langzamerhand de strot uit. Zomaar een berichtje over Achtkarspelen. Over wat? Achtkarspelen... ooit van gehoord? Ik ook niet. Het is een gemeente in Friesland en daar heeft de PvdA een motie ingediend, die ook is aangenomen, dat ambtenaren alle huwelijken moeten voltrekken. Tot zo ver niks aan de hand. Dat dacht je, maar diezelfde PvdA ging wel akkoord met het benoemen van een CU-wethouder, die ook ambtenaar van de burgerlijke stand wordt en dus... weigerambtenaar is.
Nu is het op zijn minst al een leuk woordspelletje om wat na te denken over een wethouder, die de wet niet houdt. Naast de weigerambtenaar hebben we dus ook weigerwethouders, wetonthouders, wetniethouders of hoe je ze ook noemen wilt. En natuurlijk ook ministers, wat letterlijk dienaren betekent, die de wet niet willen dienen en anderen steunen, die dat ook niet willen.

Is het nou echt zo’n drama? Wel nee, in elke gemeente kun je trouwen, dat staat ook in de wet. En wil je wel getrouwd worden door iemand die je jouw liefde en je relatie niet gunt? Natuurlijk niet. En ik heb genoeg vertrouwen in onze rechtstaat om te weten, dat de ChristenUnie het niet voor elkaar zal krijgen om discriminatie van homo’s en lesbo’s weer wettelijk geregeld te krijgen. Storm in een glas polderwater dus...
Maar er is ook een andere kant. Die ligt heel principieel. Wanneer een democratisch gekozen meerderheid in dit land wetten aanneemt, dan hebben we als gemeenschap ambtenaren in dienst, die zulke wetten moeten uitvoeren. Zo werkt een democratie. Het niet willen uitvoeren van wetten binnen een democratie, heeft gevaarlijke consequenties. De moslim militair, die in Uruzgan niet op zijn broeders wil schieten, komt voor de rechter en wordt ontslagen. Toch kan dat met gemak gewetensbezwaard genoemd worden. De ambtenaar, die vindt dat de tsunami van Islamisering (belachelijke gedachte overigens Geert W.) moet worden gestopt en dat de waarden en normen in dit land daardoor verloren gaan en dus een moskee tegenwerkt. Een ambtenaar, die het onverantwoord vindt, dat een 20 jarig grietje met een ouwe bok van 80 trouwt... Wat denkt de ChristenUnie trouwens over een ambtenaar, die een fundamentalistisch kerkgenootschap een bouwvergunning weigert, omdat hij zich als homo door dat fundamentalisme bedreigt voelt... Nee, ik denk niet dat de heer Rouvoet dan ook zo snel zou roepen dat het bij een democratie hoort om minderheden ruimte te geven. Dus er wordt met twee maten gemeten en dat is heel gevaarlijk. Want de gewetensbezwaren waar de heer Rouvoet het over heeft, zijn alleen de gewetensbezwaren van een klein groepje conservatieve gelovige christenen. De heer Rouvoet preekt alleen voor eigen parochie. En van een minster mag, moet worden verwacht, dat hij minister is van het hele volk, zoals ook Balkenende zich graag presenteert als de premier van alle Nederlanders.

En dan de PvdA... Achtkarspelen is maar een voorbeeld, maar wel een sprekend voorbeeld. De hang naar de macht is blijkbaar zo groot, dat principes graag worden ingeruild voor die macht. De verlokking van het pluche is blijkbaar onweerstaanbaar. Ik heb me er altijd aan geërgerd als Wouter Bos een draaikont werd genoemd. Ik begreep dat je compromissen moet sluiten in een land wat alleen door coalities kan worden geregeerd. Maar dit soort compromissen? Wouter, er zijn toch ook principes? Weet je nog, van die dingen waarvan je zegt, die grens ga ik niet over? Jammer dat de bescherming van de rechten van homo’s en lesbo’s voor jou blijkbaar tot de onderhandelingsruimte behoort. De grondwet zegt, dat allen die zich in dit land bevinden in gelijke omstandigheden gelijk behandeld moeten worden. En als je ambtenaar wilt zijn, dan zou dat hoog in je vaandel moeten staan. Anders ben je je ambt niet waard.

Fred

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]