"Heil en zegen" door Hendrik

Titel:  Heil en zegen
Auteur:  Hendrik
Datum:  1 jan 2008
Revisie:  -
Gelezen:  4405

Heil en zegen

Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. De start van een nieuw jaar gaat sinds mensenheugenis gepaard met goede voornemens. De meeste van de goede voornemens hebben betrekking op de kwaliteit van het leven. Stoppen met slechte gewoontes en starten met zaken waarbij we het gevoel hebben dat deze ons welzijn en onze gezondheid bevorderen. De gewoontes die minder goed genoemd worden, kunnen betrekking hebben op fysieke en op psychische zaken; het lichamelijke en het geestelijke welbevinden. Wat betreft het lichaam staat stoppen met roken, afkicken van een verslaving, op nummer een met stip. Als tweede evenwichtiger eten, gewicht verliezen en iets gaan doen aan actieve lichaamsbeweging als derde. Komt dan de safe sex? Ik heb er de lijsten niet op nageslagen, het zou zomaar kunnen.

Dan het geestelijke goede voornemen. Dat gaat met minder snelheid en is niet voor de hand liggend. Voor mijzelf dan maar een top drie. Ik wil meer gaan lezen in 2008, de boeken die ik door de tijd heen kocht en vanwege tijdgebrek niet of te vluchtig heb gelezen. Als tweede punt zit ik me te bedenken dat ik mij geestelijk wil gaan heroriënteren op mijn geloof en ongeloof. Is mijn fiducie aan revisie toe of zou ik mij samen met anderen weer eens moeten verdiepen in hetgeen de traditie aanreikt? Daarbij is het misschien wel nodig om de geloofsklok op de juiste tijd te zetten.

Wat betreft de nog te lezen boeken heb ik met name nog het een en ander aan spiritualiteit op de plank staan. Dat vergt tijd en ruimte in meer algemene zin. Niet teveel aan het hoofd hebben, dat is nooit goed. Nu ik dit zit te schrijven denk ik dat een soort van grote schoonmaak op geestelijk gebied mij goed zou kunnen doen. Weg met het al te conservatieve! Weg met het teveel aan zeker-weterij! Weg met alle antwoorden die uit een andere tijd stammen. Nieuwe antwoorden op aloude vragen. Vragen die van alle tijden zijn, die kunnen niet voor eens en voor altijd met hetzelfde antwoord toe.

Ik besef dat ik een groot aantal boeken heb waarin het onderwerp homoseksualiteit centraal staat. Heel veel van die boeken zijn geschreven vanuit een orthodox protestants-christelijke geloofsvisie. Vanuit een behoudende visie wordt aangetoond dat vanuit het christelijke geloof van de bijbel weinig steekhoudends te vinden is tegen mensen die in hun seksuele oriëntatie zich laten beperken tot het traditionele manvrouw beeld. Dus dat weten we zo langzamerhand zou gesteld kunnen worden. Dus tijd voor verdieping, tijd voor integrale interreligieuze ontmoetingen. De moslim en de christen die elkaar ontmoeten. Een ontmoeten, dat vanuit respect plaatsvindt. Respect wil ook zeggen dat ik weet wat de ander beweegt. Weet hebben van de ander. Weet hebben van wat ten diepste het geloof van de ander inhoudt. Zou het nieuwe jaar daar kansen voor bieden? Het is mijn wens, met de aloude woorden ‘veel heil en zegen’. Zo hoop ik op het goede!

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]