"Anders dan anderen" door Hendrik

Titel:  Anders dan anderen
Auteur:  Hendrik
Datum:  28 jan 2009
Revisie:  -
Gelezen:  4422

Anders dan anderen

Regelmatig heb ik op middelbare scholen voorlichting gegeven over het onderwerp homoseksualiteit. De openingsvraag die aan een leerling gesteld werd luidde: ‘Waarin verschil jij van degene die naast je zit?’ Er werden dan verschillen genoemd welke vervolgens op een rijtje op het schoolbord werden geschreven. Nadat deze vraag een aantal keren door diverse leerlingen beantwoord was werd er overgegaan tot een uitleg over het doel van de les. Voorlichting over holebi zijn en over seksuele diversiteit.

In een les over ‘anders zijn’ vertelden de voorlichters ieder zijn of haar verhaal. Een persoonlijk verhaal waarin ieders individuele zoektocht op geheel eigen wijze onder woorden werd gebracht. Als alles niet vanzelfsprekend is dan is het vaak lastig om je eigen weg te vinden. Elk mens heeft voorbeelden nodig in het leven. Wanneer je niet valt in de categorie van mannetje - vrouwtje - huisje - boompje - beestje, dan zijn er minder of helemaal geen voorbeelden voorhanden.

Leerlingen kwamen na enige aanmoediging met verhalen uit hun familie of kennissenkring. Men had twee ooms of twee tantes die een gezin vormden. Men kende in de buurt waar men woonde wel de huizen waar homo’s of lesbo’s woonden. Over het algemeen had men geen enkel probleem met mensen die anders leefden dan de meesten. Als ze maar ‘normaal’ doen werd nogal eens gezegd. Bij doorvragen kwam je er dan achter dat men doelde op alle buitensporige uitingen op feesten en partijen.

Het meest genoemde voorbeeld was Geer & Goor, Gerard Joling en Gordon die op de televisie op nogal nichterige wijze hun homo zijn uitbaatten. Wanneer er over werd doorgesproken was de conclusie vaak dat men wel snapte dat het bij de commerciële zenders gaat om de kijkcijfers en het grote geld. Vervolgens was de canalparade in Amsterdam genoemd als overdreven. En dat kan beaamd worden; het feest is uitbundig en kan overdreven genoemd worden. Zo gaat het toch bij carnaval? Kijk beneden de grote rivieren: Daar weet men wat carnaval is. Het zomercarnaval in Rotterdam, daar kan men er ook wat van.

Een enkele keer werd een jongen op school genoemd: Men kende op een school van zo’n zeshonderd leerlingen één persoon die er voor uitgekomen was dat hij homo was. Van sommigen vermoedde men wel iets, echter bleef het daarbij. Ook het pesten kwam vaak als onderwerp voorbij. Het schelden, het roepen van homo als scheldwoord. Wat betekent het als je homo hoort roepen wanneer je er zelf over twijfelt of je op school uit de kast durft te komen? Schelden doet geen pijn? Het woord kanker als scheldwoord te horen roepen wanneer er iemand in je omgeving aan kanker lijdt of kortgeleden is overleden? Tenslotte kan gezegd worden dat het gesprek altijd op gang kwam, soms moeizaam, maar ruimte scheppend voor het goede.

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]