"Transgender!" door Frederique

Titel:  Transgender!
Auteur:  Frederique
Datum:  21 apr 2008
Revisie:  -
Gelezen:  4435

Transgender!

Ik voel me dus geen homo. Ik voel me wel transgender. En dat vraagt dan direkt om een toelichting, want wat is een transgender eigenlijk?

Het officiƫle woord voor genderidentiteitsvraagstukken is 'genderdysforie', waarbij dysforie een psychologische term is voor 'ernstige verwarring'. Genderdysfore mensen zijn er globaal gezien in drie groepen: travestieten, transgenderisten en transseksuelen. Als combinatie wordt dit ook wel aangeduid met T*'s (spreek uit als: tees).

Bij travestieten wordt vaak gedacht aan fraai uitgedoste mensen met roze veren in de kont tijdens de Gay Pride of in travestieshows. Die mensen bestaan, ook dat heet travestie, en begrijp me goed: er is ook niets op tegen, maar dit is niet wat ik bedoel. Wat in genderidentiteitszin met travestie bedoeld wordt is eigenlijk de "deeltijdvrouw". Een man die een paar uur per week of een paar dagen per maand als vrouw opgemaakt (dus: in normale vrouwenkleren, hoewel wel opvallend vaak in een rok) door het leven gaat. Soms gaat het om de seksuele opwinding ('fetishe travestie'), maar vaak is het ook het uiting geven aan de vrouwelijke kant in zichzelf. En als die vrouwelijke kant zichzelf gepresenteerd heeft, dan neemt de mannelijke kant het daarna weer over en dan leeft men de rest van de week of maand als man verder. Totdat de behoefte om weer als vrouw te leven te groot wordt en men opnieuw voor een paar uur als vrouw leeft.

De andere kant van het spectrum wordt gevormd door de transseksuelen. Heel zwart-wit uitgelegd wil een transseksueel niets liever dan dat de hele wereld haar als vrouw ziet . Passabiliteit is vaak heel belangrijk, want als iemand niet kan zien dat hij/zij ooit als man op de wereld gezet is, dan zal die persoon haar misschien ook als man zien - en dat ziet diegene dan volledig verkeerd! Bij veel transseksuelen zie je dan ook dat kort na de geslachtsoperatie een gezichtsoperatie volgt, bijvoorbeeld om de neus te vervrouwelijken. Ook ingrepen om de jukbeenderen minder goed zichtbaar te maken komen voor.

En dan is er nog een groep daar tussenin. Het zijn de transgenderisten of de transgenders-in-enge-zin. Het zijn mensen die wel aanpassingen aan hun lichaam willen (bijvoorbeeld: hun baard via epilatie laten verwijderen of een gezichtsoperatie), maar die geen geslachtsoperatie wensen. Een deel van deze mensen voelt zich zowel man als vrouw. Of geen man en geen vrouw. Qua uiterlijk ziet men er soms perfect vrouwelijk uit, maar men vindt een geslachtsoperatie niet nodig. Er zijn ook mensen die er bewust voor kiezen om tussen de genders in te leven. Deze mensen zien er soms androgyn uit: ze hebben bijvoorbeeld zowel borsten als baardhaar.

In internationale zin wordt het woord transgender ook gebruikt om het hele gebied tussen 'serieuze travestie' en 'transseksualiteit' aan te geven. Persoonlijk voel ik me bij die definitie het beste thuis, want binnen T*'end Nederland is de hokjescultuur heel sterk. Er zijn transseksuelen die het heel moeilijk te accepteren vinden dat iemand die nog niet 24 uur per dag, zeven dagen per week als vrouw leeft, zichzelf toch transseksueel noemt. Die wordt al snel door anderen 'gedegradeerd' tot travestiet. Door mijzelf als transgender-in-brede-zin te benoemen voorkom ik dit soort vervelende discussies. Ja, ik leef 24 uur per dag, zeven dagen per week (meer) als vrouw (dan als man). Nee, ik wens op korte termijn geen geslachtsoperatie. Dus zal ik mijzelf geen ellende op de hals halen door mij transseksueel te noemen. Ook niet als het VU-genderteam mij wel als transseksueel benoemt. Noem mij maar transgender. In brede zin...


Uit onderzoek van Femke Olyslager en Lynn Conway, gepubliceerd in 2007, blijkt dat in Nederland man-naar-vrouw- transseksualiteit bij minimaal 1:3500 mensen die als man geboren zijn, voorkomt. Omgekeerd komt vrouw-naar-man-transseksualiteit bij minimaal 1:6200 mensen die als vrouw geboren zijn, voor. Om de leesbaarheid van mijn columns te vergroten zal ik alleen uitgaan van de eerste groep. Veel van wat ik schrijf geldt ook voor vrouw-naar-man-T*'s.

Frederique

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]