"Calvijn & calvinisme" door Hendrik

Titel:  Calvijn & calvinisme
Auteur:  Hendrik
Datum:  22 jan 2009
Revisie:  -
Gelezen:  4406

Calvijn & calvinisme

Hoe calvinistisch bent u? Die vraag in de krant trok mijn aandacht. We leven in een land wat calvinistisch heet te zijn. Het calvinisme hebben we naar vele andere landen gebracht. Niet dat we het als exportproduct hebben verhandeld, het kwam met de handel en wandel mee, zo gaat het met dat soort dingen. Europa van de zestiende eeuw werd beïnvloed door Calvijn. Calvijn is geboren in 1509 en gestorven in 1564. De naam Calvijn komt ons bekend voor, de term calvinisme kennen we, maar veel verder komen we niet. Ik deed de Calvijn-test en kwam uit op 56%, ik bleek toch best wel een beetje calvinistisch te zijn.

Als met zoveel zaken is het met de leer van Calvijn ook gegaan. De leer is strenger dan de meester. Calvijn dacht over zaken na, schreef het op en het gedachtegoed kon in Europa van de zestiende eeuw verspreid worden. Het gereformeerde denken van Calvijn was zo gek nog niet. Calvijn had een brede kijk op de wereld. Echter degenen die hem volgden in zijn ‘leer’, pikten enkel de zaken er uit die hen aanspraken. Het werd streng en zwaar, naar mijn mening niet zoals Calvijn het bedoelde. Calvijn was ruimhartiger dan de Calvinisten zijn.

“Er komt een eind aan het omstreden 'don't ask, don't tell'-beleid van het Amerikaanse leger.” Een regel uit de Telegraaf van afgelopen week. Het leger in de Verenigde Staten van Amerika kent een beleid van tolereren van homoseksuelen, maar ze moeten wel in de kast zitten. 'Don't ask, don't tell' (niet vragen, niet vertellen) is een wet die zegt dat homoseksuelen best in het Amerikaanse leger mogen dienen, zolang ze hun geaardheid maar geheim houden. Een van de vragen van de pers aan de nieuwe president waarop een duidelijk antwoord werd gegeven. Het lijkt er de komende jaren wat liberaler en humaner aan toe te gaan in de Verenigde Staten. De klok wordt op tijd gezet. Wat zou Calvijn hiervan gezegd hebben?

Over homoseksualiteit is er heel wat te doen de laatste tijd. Het onderwerp is steeds in het nieuws. De Paus die een preek houdt en daarin een sneer geeft richting de holebi’s. Hij giet zijn giftige opmerking uiteraard in een vorm van het mensbeeld van de rooms-katholieke kerk. Een mensbeeld en een wereldbeeld wat ernstig door de tijd getekend is. Ook in het Vaticaan moet de klok op tijd gezet worden. Wellicht is het tijd dat ook daar een zwarte man aan het roer komt. Het schip van de kerk moet op koers gebracht worden. De levensvormen in de huidige samenleving zijn zodanig veranderd ten opzichte van vijftig jaar geleden dat een nieuwe kijk op de zaak gerechtvaardigd is. De EU heeft in dit geval laten horen dat opmerkingen van een religieuze leider die aanzetten tot haat ongepast zijn. Ook onze minister Verhagen verdient lof op dit punt, hij heeft een hoge piet van de rooms-katholieke kerk aangesproken op de ongepaste uitspraken van de paus.

Ook dat is calvinisme, ons niet teveel laten gezeggen door het instituut van de kerk. Vijfhonderd jaar na de geboorte van Calvijn, tijd voor herijking, terug naar de bron en naar het goede.

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]