"Gebed..." door Kaatje

Titel:  Gebed...
Auteur:  Kaatje
Datum:  5 feb 2009
Revisie:  -
Gelezen:  4419

Gebed...

Geachte, beste, lieve God,

Mag ik U bij uw voornaam noemen?
Ik bid niet zo vaak, eigenlijk nooit zo op deze manier... Ik hoor wel terug van U of ik het fout doe.

Sinds kort word ik erg geconfronteerd met het fenomeen God en hoe U de wereld zou willen zien volgens een bepaalde stroming.
Ik raak er van in de war en het maakt mij vooral boos. Naar mijn mening was dat niet de bedoeling van geloven; boos worden, dus ik dacht... Ik doe eens een gebed.

In mijn omgeving heb ik mensen lief, die U lief hebben; gemanifesteerd in het Gereformeerd Geloof. Bijzonder is dat zij mij afkeuren.
Afkeuren om het feit dat mijn geaardheid diegene is van het gelijke geslacht. Zij zeggen dat ze dat van U hebben... Klopt dit God?
Ik heb namelijk altijd geleerd dat God liefde is en ik heb liefde; veel liefde, liefde om te laten zien, maar vooral veel liefde te geven. Deze liefde geef ik aan mijn familie, aan mijn vrienden, aan mijn kennissen, collega's, maar ook aan diegene aan wie ik liefde wil geven en waar ik samen mee oud wil worden; een vrouw.
Ik ben er van overtuigd, dat U nooit zoiets gezegd zou kunnen hebben, want U heeft mij gemaakt, toch? En al die andere brothers en sisters met mij, toch?

Ik word afgekeurd om iets wat ik ben... Vaak kennen deze mensen mij niet alleen van "horen van" en van "zeggen van". Waarom zien deze mensen niet, die zo heilig in U geloven en in Uw heilige boek de Bijbel, dat mijn deur altijd openstaat voor iedereen, dat ik een dienstbaar vak heb gekozen, dat ik niet steel enz. Enz.?
Lieve God (ik word wat amicaler, sorry) heeft het niet allemaal te maken met respect.
Het respect wat ik voor diegene opbreng die mij afkeuren?
Respect voor de twee dagelijkse kerkgang op zondag.
Respect voor de normen en waarden volgens een geschrift van tienduizenden jaren oud.
Respect voor het feit dat zij mij anders zouden willen zien.
Respect voor het feit dat wij allen anders leven.

Wat vind U er van wanneer een brother of een sister op wonderbaarlijke manier "geneest"?
Men spreekt dan van een wonder, een zege.
HOU TOCH OP!!!!!
Lieve God, ik spreek van een wonder wanneer er gelijkheid is.
Lieve God, ik spreek van een wonder wanneer er geen honger meer is.
Lieve God, ik spreek van een wonder wanneer er een medicijn voor kanker is of HIV.
Lieve God, ik spreek van een wonder... Wanneer ik wonderen aanschouw.

God, ik ben in de war. Ik zie U als het licht van de zon wat op ons schijnt. Ik koester U, maar U bent er gewoon voor mij; ik praktiseer niet.
Geen bepaalde stroming, geen aanhang bij een kerk, geen geboden en verboden door een groepering.
Wanneer dit licht door de glas-in-lood ramen van de verschillende kerken naar binnen schijnt, is dit licht al verkleurd en krijgt een interpretatie van diegene die het verkleurde licht opvangen... Daar achter die glas-in-lood ramen.

Ben ik nu zo fout... Of hebben ze God is liefde omgebouwd tot God is onderscheid?

God, is het niet zo, dat geloof en hoop in het hart zitten en niet in een stroming zoals Gereformeerd, Katholiek, Protestants, Volle Evangelie, Hervormd.
God ik geloof vanuit mijn hart en niet vanuit bepalingen.
Op deze manier hoop ik dat respect ontstaat voor eenieder die op deze aarde rondloopt.
Dezelfde aarde, dezelfde voetstappen, dezelfde God.

Ik hoop nog eens van U te horen,

Amen.

Kaatje

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]