"Genderwolk" door Frederique

Titel:  Genderwolk
Auteur:  Frederique
Datum:  11 jun 2009
Revisie:  -
Gelezen:  4425

Genderwolk

Transgenders worden vaak onderverdeeld in travestieten, transgenderisten en transseksuelen. En dit gebeurt vaak vrij stringent: Er zijn onder andere forums voor travestieten en Yahoo-mailinglists voor transseksuelen. Transgenderisten vallen er vaak wat tussenin, die schrijven op meerdere forums en mailinglists "gewoon mee". Er zijn ook forums waar zowel travestieten, transgenderisten als transseksuelen mogen meeschrijven, het forum van de Vlaamse Gender Kring bijvoorbeeld.

Zelf vind ik dat laatste het beste. Ik merk namelijk, dat als je écht met elkaar praat, er meer overeenkomsten dan verschillen tussen travestieten, transgenderisten en transseksuelen zijn dan sommige mensen willen weten. Met name transseksuelen hebben sterk de neiging om zich af te zetten tegen transgenderisten en travestieten. Het is op zich ook te begrijpen: Als je een lijntje trekt van man naar vrouw, dan is een transseksueel "opgeklommen" van helemaal de linkerkant van het lijntje tot helemaal de rechterkant - en is het dan niet logisch dat je je niet meer kunt (en wilt) identificeren met iemand die meer "aan de man-kant" staat?

Om mijn eigen retorische vraag maar te beantwoorden: Nee, ik vind dat niet logisch. Als ik naar de groep transseksuelen kijk, dan zie ik namelijk niet alleen de beruchte "vrouwen in ex-mannenlichamen". Als je goed luistert, dan hoor je ook bij de "echte" transseksuelen soms geluiden dat iemand zich niet 100% vrouw voelt. Er zijn altijd verschillen met een "echte" vrouw, hoe graag sommige mensen dat ook anders zouden willen. En waarom zou je iemand die met vragen zit waar jij ook ooit mee worstelde, zelfs als je nu iets anders voelt, niet willen helpen?

Ik denk ook dat iedere trans niet alleen anders is als iedere biologische vrouw, iedere trans is ook anders dan ieder andere trans. Mensen hebben een ander verleden. Wonen in een andere plaats. De een heeft werk, de ander niet. De een voelt zich vaker of langer deels-man dan de ander. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. De een is passabeler dan de ander. Nee, het idee dat er twee transen zijn die zich identiek hetzelfde voelen - bij mij wil het er niet in. Als je verhalen naast elkaar legt dan zul je altijd overeenkomsten EN verschillen met een ander merken.

Het bijzondere is, dat dit ook geldt voor transseksuelen en transgenderisten onderling. Transen die nog niet geopereerd zijn lopen tegen dezelfde problemen op als transgenderisten die nooit geopereerd zullen worden. Transen die niet passabel zijn lopen tegen dezelfde problemen op als transgenderisten die er voor kiezen om tussen de geslachten in te leven. Ze voelen daarbij wel iets anders: Een trans vindt het in het algemeen héél vervelend om er niet-vrouwelijk uit te zien, waar de transgenderist het gevoel zal hebben dat dit uiterlijk precies goed bij haam (hem plus-of-min haar) past. De reacties vanuit de samenleving zijn vaak wel hetzelfde: Te vaak afwijzend.

Door nu verder te kijken dan de drie vakjes travestie (TV), transgenderisme (TG) en transseksualiteit (TS) lang en breed zijn is het mogelijk om samen te werken. Bijvoorbeeld om de samenleving meer te laten accepteren op het gebied van (al-dan-niet: Nog?) Tussen genders in leven, maar ook op het gebied van onze wetgeving: Door er naar te streven dat er minimaal één identiteitskaart is waar geen M of V op staat, doe je zowel travestieten, transgenderisten als pre-op transseksuelen een groot plezier.

Het mensen indelen in TV, TG en TS is trouwens zowieso een hachelijke zaak. Ik ken mensen die zich niet verwant voelen met deze hokjes. Zo ken ik mannen die zonder make-up en borsten soms in vrouwenkleren lopen, maar zich in dat geval toch in de mannelijke vorm laten aanspreken. Is zo iemand travestiet? Of is het een man voor wie het in een rok lopen net zo vanzelfsprekend is als het is om in een broek te lopen? Hij voldoet in ieder geval niet aan het standaard gedrag en standaard uiterlijk van een travestiet. Zelf ben ik ook zo'n voorbeeld. Als ik opnieuw geboren zou mogen worden, dan graag in een vrouwenlichaam met alles erop-en-eraan. Maar een geslachtsoperatie wens ik op dit moment niet. Ben ik nu transgenderist (want: Geen geslachtsoperatie gewenst), of ben ik een transseksueel (want: Een volledig vrouwenlichaam wensend)?

Met de onderverdeling in vakjes en het idee dat hoe vergaander de medische behandeling is, hoe vrouwelijker iemand wordt is lang niet alles gezegd. Ik geloof daarom niet in de driedeling in transgenders. Ik geloof meer in één grote genderwolk, waar niet alleen TV's, TG's en TS'en in leven maar waar veel meer mogelijk is. Hoe minder we vanuit die drie deelvakjes doen en hoe meer we vanuit die genderwolk doen, hoe meer we elkaar kunnen ondersteunen in de specifieke problemen die sommigen van ons binnen die genderwolk ervaren.

Frederique

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]