"Sinterklaas" door Hendrik

Titel:  Sinterklaas
Auteur:  Hendrik
Datum:  23 nov 2009
Revisie:  -
Gelezen:  4416

Sinterklaas

Wat heeft Sinterklaas nou met homoseksualiteit te maken, die vraag zou gesteld kunnen worden. Wanneer het een concreet persoon uit de geschiedenis betreft dan kan er iets gezegd worden over seksualiteit als daarvan iets bekend zou zijn. Van Sinterklaas heeft de overlevering ons geen zaken op het seksuele vlak gegeven. Sinterklaas is bekend als weldoener in de vorm van geschenken, stoffelijke zaken gaat het dan om. Het is een fenomeen geworden in onze cultuur, Sinterklaas heeft voor meer goeds gezorgd dan cadeaus en snoep.

Sinterklaas zorgt door de eeuwen heen al voor een overstijging van welke geloofsrichting dan ook. In de negentiende eeuw was Sinterklaas een rooms-katholiek persoon waarvoor door de dominee gewaarschuwd werd. In de twintigste eeuw is Sinterklaas uitgegroeid tot een fenomeen wat geen directe link meer heeft met kerk of geloof. Dat maakte de persoon een figuur die toegankelijk was en niet verdacht werd van bekeringsdrang. Het duo Sinterklaas en Zwarte Piet is algemeen geaccepteerd als zijnde een koppel.

Dat koppel is een paar apart, wit staat van oudsher voor het goede en zwart staat daar tegenover voor het slechte. Het is een spel, voor jong en oud, het vraagt er om gespeeld te worden. En voor wie zegt er niet meer in te geloven, die snapt er helemaal niks van. Het gaat niet om geloof zeg ik altijd, ik zie toch Sinterklaas en ik zie toch zwarte Piet? Dat ze bestaan is een gegeven, ze zijn elk jaar van half november tot en met vijf december vrijwel dagelijks op tv en in de winkelstraat kun je er helemaal niet omheen. Ze bestaan, je ziet ze, ze zijn een feit.

Het feit wil ook dat we met zoveel nieuwe Nederlanders een ding gemeen hebben, dat is dat feest van Sinterklaas. Het feest van Sinterlaas is voor de humanist, de hindoe, de moslim en de christen. En natuurlijk voor alle andere religieuze of levensbeschouwelijke beweging geldt hetzelfde. Wanneer een club mensen op een humane wijze aan de samenleving meedoet dan wil men zoeken naar gemeenschappelijke punten. Een feest wat voor iedereen te vieren is en waar iedereen gelijk is, dat is top.

Dus ook voor de lesbo en de homo en de bi en de rest. Tot welke diversiteit u ook hoort op het seksuele vlak, in het feest van Sinterklaas kan geen onderscheid bestaan. Dus wat betreft het vieren van het feest wil ik er aan meedoen. Al is het alleen omdat het een feest is voor iedereen, jong en oud, zwart en wit, pot en poot, nicht en neef. Daarom is het een heilig feest, dat moge blijken uit hetgeen jij er aan beleeft. Zet deze heilige feestdag apart, vier en beleef het goede!

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]