"Celibaat" door Hendrik

Titel:  Celibaat
Auteur:  Hendrik
Datum:  12 apr 2010
Revisie:  -
Gelezen:  4415

Celibaat

Het zijn mannen tussen de 55 en 70 jaar, zei een psycholoog, die naar buiten komen met hun verhaal. Die leeftijd is een soort van laatste ronde om met de dingen uit het leven, die niet af zijn, af te rekenen. De leeftijd is voor de meesten ook de periode dat de ouders uit de tijd zijn of uit de tijd geraken. Rond het zestigste levensjaar komt men naar buiten met zaken waar men het hele leven mee rondgesjouwd heeft. Levenslang heeft men gekregen vanwege misbruikt te worden, door wie dan ook. Niet iedereen die misbruikt is heeft daar op dezelfde manier last van en niet alle misbruikten wachten zo lang om er mee aan de slag te gaan.

Mensen die misbruikt zijn willen zaken verwerken, moeten dat zelfs zo blijkt nu. Eerder hebben velen het niet gewild, dat verwerken, zelfs de misbruikten stopten het in de doofpot. Een leven lang is men bezig geweest om de misbruikervaring weg te stoppen. Voor de een als een last, voor de ander als een soort van gebeurtenis waar men een onprettige herinnering aan heeft. Wat nu blijkt is dat velen gebaat zijn bij het praten over de ervaring van misbruik. Gezien het nieuws van de afgelopen weken heb ik het natuurlijk over seksueel misbruik. Misbruik wat plaats vond door mannen die celibatair moeten leven. Het is een mooi woord, maar voor veel mensen toch een vreemd woord.

Wat is nu celibaat precies? Die vraag kan ik mij heel goed voorstellen. Celibaat is een woord wat is afgeleid van een Latijns woord wat letterlijk ongehuwd betekent. Omdat, over het algemeen, in kerken seksuele handelingen enkel binnen het huwelijk toegelaten zijn, houdt het celibaat dus ook volledige seksuele onthouding in. Het celibaat is met name in de Rooms katholieke kerk een verplichting als men een functie als geestelijke ambieert. Het celibaat wordt dus in de Roomse kerk van bovenaf opgelegd, men wordt verplicht tot seksuele onthouding. Er gaan geluiden op dat het een gave zou zijn, dat wil zeggen dat het bij die persoon zou passen om niet seksueel actief te zijn. Celibatair leven kan een gave zijn.

Die gave is aan een enkeling gegeven denk ik, het zal voor de meesten een enorme opgave zijn om celibatair te leven. Ik ben van mening dat het onmenselijk is om van een persoon te eisen zijn seksualiteit buiten te sluiten. Een centraal deel van jezelf negeren, daarvoor moet de wilskracht gebruikt worden, en dat lukt altijd maar voor heel erg korte tijd. De hoge heren van de kerk blijven bij hoog en bij laag beweren dat het seksueel misbruik niet(s) te maken heeft met het celibaat. Met mij gaan er vele stemmen op om daar toch nog maar eens goed naar te kijken. Het seksueel misbruik in de westerse wereld is nu aan het licht gekomen. Het is tijd dat overal het licht aangaat. Het moment om ook de Roomse de klok op tijd te zetten, het goede.

Hendrik

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]