"De machine" door Frederique

Titel:  De machine
Auteur:  Frederique
Datum:  17 dec 2009
Revisie:  -
Gelezen:  4440

De machine

Eindelijk was de lichaamsverwisselingsmachine af. Of was het nu de geestverwisselingsmachine? Ze wist het eigenlijk niet. En of ze nu blij moest zijn wist ze ook niet. Zou ze de machine durven gebruiken? Zouden mensen dit wel aandurven? Ze wist dat er veel vraag naar was bij transseksuelen en transgenderisten: Één dagje maar leven met een lichaam zoals het zou moeten zijn. Ze vermoedde dat het bij veel mensen niet bij één dagje zou blijven - en waarom ook?

Maar hoe zat het met de ethische kant? Wat nu als iemand een zware ziekte in het lichaam had? Wat als één van beide mensen "één dagje proberen" wilde en de ander nooit zou terugkomen om het lichaam weer om te ruilen? Wat als één van beiden een SOA op zou lopen met het seksen in dat andere lichaam? Ze wist het niet...

Op de oproep voor proefpersonen kwamen opvallend veel reacties van medici uit genderteams. Ze gaven als reden op dat genderdysforie hen altijd geïnteresseerd had en dat ze het nu zelf wel eens wilden ervaren. Ze verwachtte dat een aantal van deze mensen binnen een halve dag terug zou komen om snel weer om te ruilen, maar bij de eerste test van een dag bleek dit mee te vallen. Om 9:00 Uur kwamen twee medisch psychologen wat lacherig binnen, om 17:00 Hoorde ze vooral veel bravoure. Het was hen erg meegevallen, ofschoon één van hen wel volautomatisch het verkeerde toilet ingestapt was (en er meteen ook weer uitgezet werd). Voor de psychologen was dit experiment hét bewijs dat diagnostiek rustig zes maanden kon duren: Het leven met genderdysforie viel tenslotte heel goed uit te houden. Ze praatten erover alsof ze een dag op schoolreisje geweest waren; het was best wel spannend geweest. Tegelijkertijd waren ze heel opgelucht dat de machine goed werkte en dat ze aan het einde van de dag weer in hun eigen lichaam zaten.

Toen ze er wat langer over nadacht, vond ze het ook wel logisch wat er gebeurd was: De gemiddelde genderdysforische mens had al vanaf de jeugd moeite met de genderrol waar hij of zij ingedrukt werd. Met een dagje in een ander lichaam mis je het voelen van die jarenlange frustratie. En de wetenschap dat men die middag weer in het eigen lichaam zou terugkomen, was ook niet vergelijkbaar met de wetenschap dat je pas na maanden hormonen zou gaan krijgen, waarna je lichaam pas nog weer maanden later voorzichtig de door jou verlangde vormen aan zou gaan nemen. Nee, met een dagje verwisselen van lichaam kun je nog steeds niet voelen wat een ander voelt als die in "het verkeerde lichaam" woont.

Ofschoon alles goed gewerkt had en er geen problemen geweest waren, bleken de psychologen toch van mening dat je erg voorzichtig met zo'n machine om moest gaan. Mensen zouden tegen zichzelf beschermd moeten worden. Een psychologisch onderzoek zou daarom voor het gebruik van zo'n machine verplicht moeten zijn. Ze zuchtte. Zouden medisch psychologen het ooit afleren om zichzelf te overschatten en de eigen verantwoordelijkheid van andere mensen af te pikken? Ze besloot de psychologen te bedanken voor het testen van de machine en ze zette hen vervolgens vriendelijk maar beslist buiten de deur. Op het aanvraagformulier voegde ze de vraag naar het beroep toe: Met medisch psychologen wilde ze nooit meer iets te maken hebben...

Een leuker experiment was om zichzelf te wisselen met een transman. Beiden hadden ze hun transitie voltooid; ze waren nieuwsgierig of een "verbouwd" mannenlichaam nu ook vrouwelijk aanvoelde - en omgekeerd. Halverwege de dag zouden ze gezamenlijk lunchen om de tussenresultaten te delen. Toen ze elkaar zagen, stelden ze beiden direct voor om maar niet te wachten met het omwisselen tot het einde van de dag. Ze waren tenslotte niet voor niets hun transitie ingegaan... Verder viel het lichaam ook kwalitatief tegen: De gefabriceerde penis bleek niet in de buurt te komen van haar vroegere exemplaar. En ook hij merkte een heel ander gevoel in de vagina dan hij zich kon herinneren uit de tijd dat hij nog vrouw was. Nee, het nut van de machine had zich absoluut bewezen: Transen hoefden nooit meer met een half mannen- of vrouwenlichaam te leven - het lichaam wisselen was genoeg.

Frederique

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]